Zaległości księgowe mogą dotyczyć:

1. Ewidencji księgowych (księga przychodów i rozchodów, księgi handlowe)

2. Ewidencji płacowo-kadrowej.

3. Ewidencji zakupu i sprzedaży VAT.

4. Deklaracji podatkowych i ZUS.

5. Akt osobowych pracowników.

6. Ewidencji środków trwałych.

Zaległości księgowe z reguły prowadzą do zaległości podatkowych.

Dlatego, niezależnie od przyczyn, które spowodowały zaległosci księgowe, oczywistym jest, że należy je jak najszybciej nadrobić, żeby uniknąć konsekwencji karno-skarbowych.

Mamy wystarczający potencjał ludzki i merytoryczny, żeby to zrobić w wyjatkowo krótkim czasie, z zachowaniem bezpieczeństwa Klienta i dyskrecji.