Kadry i płace czyli obsługa płac, administracja płac, obsługa kadr.

Obecnie kadry i płace, stają się jedną z bardziej istotnych działów obsługi każdego, zarówno dużego jak i małego przedsiębiorstwa. Częste zmiany prawa pracy i to zarówno kodeksu pracy, ustawy o ubezpieczeniach społecznych ZUS, ale również ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wymagają nieustannego śledzenia zmian przepisów i dostosowywania do nich oprogramowania komputerowego.

Outsourcing płac czyli zewnętrzna administracja płac (obsługa płac) i obsługa kadr jest znanym rozwiązaniem, które uwalnia pracodawcę od rozbudowywania własnego działu kadry-płace. Ponadto, zapewnia poufność wynagrodzeń, brak konieczności podążania za zmianami przepisów w tej dziedzinie, znaczne oszczędności kosztów administracyjnych firmy.

Usługę kierujemy do Klientów nie tylko z Warszawy, ale z całego kraju. Usługa naliczania płac i prowadzenia kadr, może być świadczona w całości za pośrednictwem internetu.

Usługa ta obejmuje:

1. Administracja kadr, obsługa kadr
kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, teczek (akt) osobowych pracowników, zgodnie z przepisami prawa pracy,
rejestracja nowozatrudnionych i wyrejestrowywanie pracowników lub wykonawców umów cywilno-prawnych w ZUS,
• rejestracja zmian dotyczących danych osób pracujących lub zmian w umowach o pracę lub zlecenie, oraz dokonywanie wyrejestrowań związanych z ustaniem stosunku pracy, lub stosunku cywilnoprawnego,
• sporządzanie i wysyłanie stosownej dokumentacji do ZUS (ZUA, ZIUA, ZCNA, ZWUA, ZZA, ZPA, ZPA, ZFA, ZIPA, ZWPA, ZBA, ZAA)
• rozliczanie wykorzystywanych dni przerw w wykonywaniu pracy, w tym urlopów okolicznościowych, wypoczynkowych, macierzyńskich, rodzicielskich, wychowawczych, zwolnień lekarskich i innych,
wystawianie świadectw pracy,
rozliczanie czasu pracy pracowników,
organizacja szkoleń BHP,

2. Administracja płac, obsługa płac
• prowadzenie bazy danych pracowników,
• naliczanie i przesyłanie wysokości wynagrodzeń wraz ze wszelkimi świadczeniami dodatkowymi,
opracowywanie regulaminów pracy i wynagrodzeń,
sporządzanie umów o pracę, list płac, umów cywilno-prawnych i rachunków do nich,
naliczanie i potrącanie obowiązkowych składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne dla każdego pracownika. Sporządzanie i przesyłanie do ZUS odpowiednich miesięcznych deklaracji (DRA, RCA, RSA, RZA),
naliczanie i potrącanie zaliczek na podatek dochodowy oraz sporządzanie deklaracji podatkowych (PIT-4R, PIT-8AR)
• przygotowanie ZUS RMUA, IFT-1, rocznych informacji i zeznań podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT- 40)
• sporządzanie przelewów bankowych w formie elektronicznej lub papierowej dla pracowników, ZUS, urzędu skarbowego i innych instytucji.