Rejestracja firmy

Każda osoba fizyczna, niezależnie czy planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej jednoosobowo, czy też w formie spółki cywilnej, musi wypełnić wniosek CEIDG-1, czyli wniosek o wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Wniosek ten, należy złożyć w urzędzie miasta i gminy, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Można to zrobić nieodpłatnie, w dwojaki sposób, osobiście lub przez internet.

Zgodnie z zasadą „jednego okienka” skutecznie złożony wniosek jest jednocześnie wnioskiem:

  1. Do urzędu skarbowego, o nadanie numeru NIP.
  2. Do GUS, o nadanie numeru REGON.
  3. Dotyczącym wyboru formy opodatkowania (zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa, ryczałt ewidencjonowany).
  4. Dotyczącym wyboru formy prowadzenia ewidencji księgowej.

Jeżeli przedsiębiorca nie chce korzystać ze zwolnienia z VAT, może wraz z wnioskiem CEIDG-1 złożyć formularz VAT-R.

Niezależnie jednak od składanego wniosku do CEIDG, przedsiębiorcy muszą dokonać w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych odpowiedniego zgłoszenia do ubezpieczenia (formularz ZUS ZUA albo ZUS ZZA).

Złożenie wniosku o wpis do CEIDG, upoważnia przedsiębiorcę do rozpoczęcia działalności gospodarczej od tego dnia, lub dowolnego późniejszego.

Jesteśmy w stanie wesprzeć każdego przedsiębiorcę, na każdym etapie rejestracji działalności gospodarczej.