Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy w ramach B2B

Nasza Klientka zapytała, czy jej były pracownik, który uruchomił jednoosobową działalność, będzie mógł świadczyć dla niej usługi, zachowując prawo do opodatkowania na zasadzie ryczałtu (PPE) lub podatku liniowego (PPL) i opłacać składki ZUS na zasadach preferencyjnych. Odpowiadamy krótko: Jeśli zakres usług w ramach B2B jest inny niż zakres obowiązków w ramach byłego stosunku pracy, to:
1. Na mocy art. 8 ust. 2 ustawy o ryczałcie i art. 9a ust. 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, może wybrać ryczałt lub liniowy. Oczywiście podstawowa forma opodatkowania, czyli zasady ogólne, są zawsze dostępne, nawet jeśli świadczy te same usługi.
2. Na mocy art. 18a ust. 2 ustawy o ubezpieczeniach społecznych może korzystać z preferencyjnych stawek ZUS.

Podobne wpisy