Świadczenie usług na rzecz byłego pracodawcy w ramach B2B

Nasza Klientka zapytała, czy jej były pracownik, który uruchomił jednoosobową działalność, będzie mógł świadczyć dla niej usługi, zachowując prawo do opodatkowania na zasadzie ryczałtu (PPE) lub podatku liniowego (PPL) i opłacać składki ZUS na zasadach preferencyjnych. Odpowiadamy krótko: Jeśli zakres usług w ramach B2B jest inny niż zakres obowiązków w ramach byłego stosunku pracy, to:1….